Det er viktig å ha orden på sin privatøkonomi

Det er viktig å ha orden på sin privatøkonomi for å unngå lite hyggelige saker relatert til purring og inkasso. Aldri lån penger over evne. Slik unngår man at en delbetaling for et lån blir for mye for privatøkonomien.

Det høres kanskje enkelt ut, men inntekt og forbruk er alt man trenger å forholde seg til: Om man bruker mer penger enn man tjener, vil man gå i minus. Det er som regel når man tar opp lån at det oppstår problemer. Om ens økonomiske situasjon endrer seg mens en løpende låneavtale fremdeles er aktiv, er det lurt å snakke med banken og få en revidert avtale som i større grad står i stil til den nye økonomiske situasjonen.

Pensjonist

Rimelig forbruksnivå

Din låneevne er veldig ofte knyttet til din evne til å føre et såkalt rimelig forbruksnivå. Dette høres kanskje noe ironisk ut, da en vellykket forhandling om lån ofte vil ende i at lånesøkeren har betydelig mer penger på sin konto enn før, og pengene skal kanskje skal brukes på noe betydelig som ikke ville vært mulig med lånetakerens ordinære økonomi. Stabilitet er likevel nøkkelordet over alle nøkkelord for lånetakeren, både før og etter en vellykket forhandlingrunde med banken om å få innvilget lånet.

Altfor mange venter unødvendig lenge med å starte sparing til alderdommen. Denne utsettelsen kan bli svært kostbar. Hvor mye ekstra sitter du igjen med som pensjonist hvis du som 25-åring setter 1.000 kroner i måneden i aksjefond? Hvis du oppnår en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8 prosent og pensjonerer deg ved fylte 67 år er svaret 4,1 millioner kroner (før skatt).

Er man sammen i et parforhold eller som en familie med barn, blir utgiftene naturligvis større, men deres økonomiske evne blir sett på som sterkere og mer stabil dersom man er sammen om for eksempel et boliglån.