Har du betalingsanmerkning?

Brukette kredittkortStadig flere nordmenn får betalingsanmerkninger, men ikke alle vet hva det betyr for ens økonomi.

Vi har alle vært der, en regning vi har misset, glemt eller av en eller annen grunn ikke har klart å få betalt i tide. Det kan bli en dyrekjøpt opplevelse ettersom kreditor kan kreve inn sine penger via inkassobyrå, som tar seg veldig godt betalt for å gjøre nettopp dette. Men du kan forhindre denne prosessen enten ved å faktisk betale, eller kontakte kreditor for å få til en nedbetalingsavtale. De fleste er villige til å være noe fleksible.

Til inkasso

Når du ikke betaler regningen din, har kreditor flere muligheter til hvordan de skal kreve inn kravet. De kan velge å gjøre dette selv, eller de kan få et utenforstående inkassobyrå til å gjøre dette. Det betyr dog at du uansett må betale et såkalt inkassosalær. Dette er en form for erstatning som du må betale for å dekke de kostnader som inkassobyrået eller kreditoren har hatt for å få inn pengene sine.

Men vær obs på at inkassobyråer og kreditorer faktisk må forholde seg til en del regler, og om de ikke gjør dette, er det i din favør. Du vil slippe å betale hele eller deler av inkassosalæret. En av disse reglene er at du skal få et inkassovarsel før saken går til inkasso, hvor du har 14 dagers betalingsfrist. Du skal få en betalingsoppfordring som inneholder følgende.

  • være skriftlig og på papir
  • opplyse at du må betale eller komme med innsigelser innen 14 dager, hvis du er uenig i kravet
  • stå navnet på den du skylder penger
  • komme frem hva kravet gjelder
  • opplyse om kravets størrelse
  • opplyse om forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra
  • være en betalingsfrist på minimum 14 dager
  • opplyse at hvis du ikke betaler, kan det føre til ytterligere kostnader og rettslig inndrivning av kravet
  • opplyse om retten til å kreve nemndsbehandling

Betalingsanmerkning?

Når kreditor og inkassoselskap har gjort sine forsøk på å få deg til å betale, men du ikke har gjort dette, får du en betalingsanmerkning. Dette registreres hos kredittopplysningsbyråer og banker. Disse ønsker dermed ikke å gi deg lån ettersom du utgjør en risiko for dem. Banken og kredittopplysningsbyrået er pliktet å gi deg opplysning om at det er registrert betalingsanmerkning på deg innen 14 dager. Det er viktig å huske på at et krav må være registrert rettslig før dette skjer.

Kan betalingsanmerkningen forsvinne?

Ja, det finnes to måter et krav kan forsvinne. Enten kan kreditor fjerne kravet eller la være å følge det opp videre. Eller så kan du betale kravet. Husk at du kan fremdeles forhandle frem lavere pris for å få betale kravet. De fleste kreditorer godtar ca 30% avslag på kravet om du kan gjøre opp fort.

Det øyeblikk kravet er frafalt eller betalt, skal anmerkningen slettes og du skal informeres om at den er slettet. Det betyr at du igjen kan benytte deg av tjenester hos leverandører som krever kredittsjekk før avtale.